Древен Египет. Религия, митология, история

Видяна: 118 Препоръчана: 0 Рейтинг: 0 от 0 потребители Коментари: 0

от Розали Дейвид

Категории: ИсторияНаука
Година публикувана: 2004
Резюме:
“Древен Египет: Религия, митология, история” /2002/ представлява пълен исторически преглед на развитието на египетската цивилизация от зараждането й през 5000 г.пр. Хр. до арабското нашествие през IV в.сл. Хр. Обхванати са всички аспекти на живота в древното общество: образование, официална религия, народни вярвания, митология, изкуство, архитектура, схващания за живота и смъртта, за сътворението и отвъдния свят. Богове, фараони, гробници, магии, пророчества, обреди са само част от един свят, съществувал хилядолетия наред и оставил много все още неразгадани тайни, свят на мумии, заклинания и пирамиди, който продължава да ни очарова.

ISBN: 9789545292996
Страници: 512
Формат: 0x0
Публикувана от: Колибри
Коментари: