Една седмица в рая

Видяна: 186 Препоръчана: 0 Рейтинг: 0 от 0 потребители Коментари: 0

от Златко Енев

Година публикувана: 2004
Резюме:
Попаднали в Берлин за пръв път след падането на стената, тримата герои на този кратък роман преживяват множество смешни и тъжни приключения, но може би най-важното, с което те се сблъскват, са въпросите.

Въпроси като: Кои мислим, че сме ние? Къде е нашето място в Европа и света? Какво ни прави уязвими? Или може би силни? Интересни? Особени?

Отговорите, както сигурно можете да си представите, понякога звучат не особено ласкателно, но - поне в очите на автора - те винаги са истински.
Впрочем нека дадем думата на самия него:

Невъзможното, казват, било просто форма на възможното, разпростряна в отрязък от време, необозрим за нашите очи. Което - и в това е надеждата ми - тече понякога бавно, а друг път бързо, много по-бързо, отколкото можем да си представим. Тъй че, скъпи ми българи, нека бъдем реалисти и мислим по-често за невъзможното. Кой знае, може би точно в това - и единствено в това - се състои нашият шанс най-сетне да направим от себе си онова, което всъщност сме.
Знае ли човек?

ISBN: 1041465000005
Страници: 196
Формат: 0x0
Публикувана от: Колибри
Коментари: