Балканска Европа

Видяна: 124 Препоръчана: 0 Рейтинг: 0 от 0 потребители Коментари: 0

от Бернар Лори

Категории: История
Година публикувана: 2005
Резюме:
Казват, че Балканите произвеждат повече история, отколкото могат да консумират. Ако "произвеждане на история" означава мултиплициране на преврати, революции, войни, нашествия, изселвания и т.н., то под "консумиране на история" се разбира да прекрачиш отвъд личното или семейно преживяване, като превърнеш грубата материя на паметта в исторически дискурс.
От ХIХ век насам балканските историци действат не толкова като учени, колкото като национални апологети, които системно се стремят да доказват правото дело на своя народ през вековете. Политическите перипетии често им налагат официалната историческа трактовка. Художниците и творците, подобно на историците, също са мобилизирани в защита на националната кауза. По наше дълбоко убеждение, историкът, който работи обективно и хладнокръвно независимо от естеството на фактите допринася за делото на разбирателството, тоест на мира. Настоящият труд с всичките си несъвършенства се стреми да допринесе за отправянето на по-безпристрастен и по-братски поглед към балканска Европа.
Бернар Лори

ISBN: 9789545294167
Страници: 200
Формат: 23.5x16.5
Публикувана от: Колибри
Коментари: